PROVOZ A ŠKOLNÉ

PROVOZ

Provoz mateřské školy je od 6.30 - 16.30 hod.

Nepřítomnost svého dítěte hlaste do 8.00 hod.!
telefon: 549 424 320
mobil: 777 342 719

Platební údaje

  • Číslo účtu MŠ: 181639099/0300
  • Variabilní symbol: Každé dítě má přidělen svůj variabilní symbol

Žádáme rodiče, aby si založili účet pro bezhotovostní platby.
Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ a Směrnicí o stanovení výše úplaty.

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) činí na školní rok 2020/2021 350,- Kč na měsíc.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně.

Stravné

Stravování je v kompetenci ŠJ ZŠ Čebín.
Platby musí být provedeny vždy do 15. dne měsíce předcházejícího ( tj. platba na říjen musí být uhrazena do 15. září).

Žádost o přijetí dítěte

Elektronické vydání přihlášky ve formátu pdf na stránce:

Co potřebuji do MŠ

Do MŠ potřebuji

  • pyžamo nebo noční košilku s našitým poutkem na pověšení
  • přezůvky s pevnou patou
  • hrací oblečení do třídy
  • hrací oblečení na pobyt venku - zahrada, vycházky (dle počasí)
  • náhradní oblečení - ponožky, spodní prádlo, triko, tepláky
  • dětské povlečení

Všechny věci by měly být podepsané!!!

Dokumenty

Dokumenty ke stažení