• Název: Mateřská škola Čebín,okres Brno-venkov, příspěvková organizace
  • Zřizovatel: Obec Čebín
  • Sídlo: Čebín 431, PSČ 664 23
  • Odloučené pracoviště: Čebín 409
  • Ředitelka školy: Mgr. Monika Křížová
  • Zástupkyně ředitelky: Vladimíra Fillová
  • Vedoucí stravování: pi.Lenka Brychtová, ŠJ ZŠ Čebín, 736669354
  • Mobilní telefon: 777342719, 730895123
  • Telefon MŠ: 549424320
  • E-mail: cebinskolka@gmail.com

Mateřská škola Čebín, okre Brno- venkov, příspěvková organizace je čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 90 dětí.
Tři třídy sídlí v zrekonstruované budově mateřské školy, čtvrtá třída v budově Čebín 409 ve vzdálenosti asi 20 m.

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě, s možností vycházek do okolní přírody, sídlí uprostřed prostorné zahrady, která umožňuje celoroční pobyt dětí venku. Je vybavena množstvím nových herních prvků, pískovišti, zahradním domkem pro uložení hraček. Všechny místnosti školy jsou funkční, prostorné ,světlé vybaveny novým nábytkem, množstvím hraček a doplňkového materiálů vhodného pro různorodé výchovně –vzdělávací činnosti. Chodby i šatny jsou prostorné a jsou využívány pro prezentaci prací a výrobků dětí...

Třídy v MŠ

I.třída – Myšky

II.třída – Kočičky

III.třída – Berušky

IV.třída – Pejsci

Zaměření a cíle Školního vzdělávacího programu

       ŠVP PV jsme nazvali Hrajeme si, tvoříme o světě se učíme.“. Zaměření našeho programu směřuje k ekologickým aktivitám, výtvarným a pracovním činnostem. Chceme objevovat svět se zájmem, s radostí, společně s kamarády, v příjemném prostředí plném pohody a zajímavých podnětů.  Důraz klademe na vytváření pohodového prostředí (estetické, lidské – dobré vzájemné mezilidské vztahy- mezi zaměstnanci, rodiči, dětmi).
     Cílem ŠVP  je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti a spokojené rodiče.
      Rodiče jsou nejdůležitějšími partnery školy při výchově dětí. Proto nám velmi záleží na spolupráci s nimi. Aby byly kontakty vstřícné a konstruktivní pro co největší spolupráci, mají rodiče možnost se seznámit se záměry pedagogů, s náplní práce s dětmi a s možností spolupodílet se na dění .
    Děti rozvíjíme všestranně a vedeme k osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování. Společně s rodinou rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Na první místo stavíme prožitkovou zkušenost dítěte. Dítě se učí prožitkem samo a spontánně, přirozenými cestami sbírá a zpracovává zkušenosti. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá, a to co dělá, prožívá.

Metody a formy vzdělávání
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme předávání hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vycházíme z individuálních potřeb a možností každého dítěte. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (návštěvy divadel, dětských představení, společné akce rodičů a dětí, kreativní dílny, keramika,plavání, solná jeskyně, škola v přírodě, turistické výlety, zajímavé dny ..), které organizujeme v průběhu celého roku.
Vzdělávací nabídka
Organizace dne
Stravování

Zaměstnanci MŠ

Mgr. Monika Křížová

ředitelka, učitelka tř. Pejsci

Vladimíra Fillová

zástupkyně ředitelky, učitelka tř. Pejsci

Soňa Mičánková

učitelka, tř. Pejsci

Barbora Fritzová

učitelka, tř. Berušky

Zuzana Bajerová

učitelka, tř. Berušky

Ludmila Baláková

učitelka, tř. Kočičky

Hana Krapková

učitelka, tř. Kočičky

Monika Jandíková

učitelka, tř. Myšičky

Ilona Palasová

učitelka, tř. Myšičky

Jaroslava Sítařová

chůva

Simona Ficová

úklid a výdej stravy, tř. Berušky

Martina Navrátilová

úklid a výdej stravy, tř. Myšičky a tř. Kočičky

Romana Baranová

úklid a výdej stravy, tř. Pejsci

Mgr. Kamila Janštová

spec. pedagog/logoped