Slide background

Vítáme vás

na strákách Mateřské školy Čebín. Jsme čtyřtřídní MŠ s kapacitou 90 dětí. Pracujeme podle inovovaného ŠVP s tématickým názvem. ,,Hrajeme si, tvoříme o světě se učíme." který vychází z RVP PV. Naším cílem je spokojená, rozvinutá, sebevědomá, osobnost dítětě, vzájemná tolerance, důvěra, partnerství, otevřenost a vhodná prezentace.

Aktuálně z MŠ

PROVOZ MŠ v době letních prázdnin

MŠ bude v provozu pouze pro přihlášené děti.

Tyto děti mají automaticky přihlášené stravování.

Školné v červenci pro docházející děti je 350 Kč (neplatí pro předškoláky), ostatní 0 Kč.

Děti se budou scházet a rozcházet ve třídě Kočičky. Děti ze třídy Pejsci využijí volných míst v šatně Berušek a Kočiček.

PROVOZ MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude v provozu do 31.7.2020. Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1.9.2020.

Zahájení provozu 11.5.2020

Mateřská škola Čebín obnoví provoz od 11.5.2020. Délka provozu bude od 6,15 do 16,30.

Pokyny pro rodiče:

 1. Před nástupem dítěte do MŠ přihlaste stravování ve školní jídelně u paní Brychtové.

 2. Při prvním předávání dítěte paní učitelce odevzdejte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. Formulář najdete na webu školy v dokumentech nebo na stolečku u hlavní nástěnky (u vstupu).

 3. Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví.

 4. Dítě s alergií projevující se podobným způsobem jako infekční onemocnění dýchacích cest (rýma, kašel apod.) bude mít potvrzení od lékaře s popisem období a způsobem projevu alergie.

 5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.

 6. Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 7. V šatně bude mít dítě jednu roušku (pro případ uvedený v bodě 6).

 8. V šatně mohou být max. 2 děti s doprovodem naráz. Dítě doprovází vždy jen jedna osoba.

 9. V šatně se zdržujte co možno nejkratší dobu.

 10. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemusí v prostorách školy nosit roušky.

 11. Děti budou větší než obvyklou část dne trávit venku (podle počasí).

 12. V týdnu 11.5.2020-15.5.2020 bude v provozu pouze třída Kočičky a Myšičky na hlavní budově. Děti se převlékají ve své šatně. Děti ze třídy Pejsci využijí šatnu Kočiček nebo Berušek.

 13. První den nepřítomnosti dítěte si můžete neodhlášený oběd vyzvednout obvyklým způsobem v čase 11,30-11,45. Oběd dostanete hygienicky zabalený. Nenoste jídlonosiče.

Třídy v MŠ

I.třída – Myšky

II.třída – Kočičky

III.třída – Berušky

IV.třída – Pejsci